Erkenning ensemble Twiskemolen, molenerf en molenbiotoop

Op 24 april 2024 heeft recreatieschap Twiske-Waterland een brief ondertekend waarin zij de
beleidsnota van Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop onderschrijven. Daarmee
erkennen zij de cultuur- en natuurhistorische waarde van het molenerf en omringende molenbiotoop
als waardevol onderdeel van het recreatiegebied Het Twiske.

Erkenning ensemble Twiskemolen, molenerf en molenbiotoop Meer lezen »