Erkenning ensemble Twiskemolen, molenerf en molenbiotoop

Op 24 april 2024 heeft recreatieschap Twiske-Waterland een brief ondertekend waarin zij de beleidsnota van Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop onderschrijven. Daarmee erkennen zij de cultuur- en natuurhistorische waarde van het molenerf en omringende molenbiotoop als waardevol onderdeel van het recreatiegebied Het Twiske.

Deze ondertekening mag als een memorabel moment gezien worden, zeker in een tijd dat de druk op kavels rondom molens steeds groter wordt. Was het vele jaren zo dat er voldoende aandacht was voor ons aller cultureel erfgoed, de monumentale Hollandse molens, Tegenwoordig kijkt men ook steeds meer naar de directe omgeving van een molen. Niet alleen om zorg te dragen voor een goede windvang van de molen (een molen die weinig wind kan vangen door omliggende  bebouwing en/of bomen staat stil en zal in conditie snel achteruitgaan) maar steeds meer ook voor een passende omgeving, een omgeving die in evenwicht is met het eeuwenoude werktuig. Een enorme parkeerplaats rondom een molen die plaats biedt aan bijvoorbeeld 1500 auto’s belemmert dan wel niet de windvang van de molen, maar zorgt niet bepaald voor de cultuurhistorische sfeer die past bij het eeuwenoude monument.

De Twiskemolen is een poldermolen en heeft een erf van 1600 m2 en een omliggende molenbiotoop van 4 hectare. Het erf is ingericht met een moestuin, boomgaard, kleinveeweide en geriefbosjes, een inrichting die de gemiddelde poldermolen vroeger had. Een poldermolenaar was vroeger in dienst van het waterschap en had een karig inkomen. Met de inrichting van zijn erf kon hij het gezin beter  onderhouden.

De 4 hectare grote molenbiotoop rondom de Twiskemolen is op een natuurlijke wijze ingericht. Een groep landgeiten houden de rietgraslanden kort van boomopslag, de biodiversiteit wordt vergroot met een poel, tussenslootjes en selectieve verschralingsactiviteiten.

Molen, erf en biotoop zijn door de jarenlange inzet van het molenaarsgezin in balans, het is een ensemble geworden dat de moeite waard is om te behouden. De cultuurhistorische waarde van deze drie-eenheid werd een paar jaar geleden al onderkend door Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap Noord-Holland.

Afgelopen week heeft recreatieschap Twiske-Waterland een brief  ondertekend waarmee zij de waarde van het ensemble ook onderschrijft. Hiermee is vastgesteld dat het fraaie recreatiegebied Het Twiske met hoge natuurwaarde, nog een klein pareltje in het gebied heeft met de Twiskemolen, zijn erf en molenbiotoop.

 

Foto’s:

  • luchtfoto molenerf en deel biotoop
  • ondertekening door Han Bruggink namens Recreatieschap Twiske-Waterland
  • overhandiging ondertekende brief aan molenaarsgezin Marcel en Marijke Koop
  • overhandiging snoeischaar door Dick Jan Braaij van de Noord-Hollandse Molenfederatie