ANBI

Downloads en Links

De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft sinds 23-12-2011 de ANBI-status, en wel sinds 1-1-2012 de status van “culturele  ANBI”, omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.  Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel,  omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 34378097

RSIN-nummer: 821913669

Bankrekening: NL31 ABNA 0562 4266 63 t.n.v. St. NH Molenfederatie, Wormer

Vestigingsadres: Koetserstraat 3, 1531 NX  Wormer

Adres secretaris:  Kloet 77, 1713 VD  Obdam

Doelstelling: 

Het doel van de stichting is de belangen te behartigen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld. De volledige doelstelling conform de statuten (23-12-2011) kunt u downloaden.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten op basis van een gespecificeerde verantwoording. (Art. 3 lid 7 van de statuten). Er is geen personeel.