Actueel

Het laatste nieuws

Via de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024 kan voor de periode 25-5-2024 t/m 31-12-2026 wederom een subsidie van € 5300,- worden aangevraagd.
Op 24 april 2024 heeft recreatieschap Twiske-Waterland een brief ondertekend waarin zij de beleidsnota van Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop onderschrijven. Daarmee erkennen zij de cultuur- en natuurhistorische waarde van het molenerf en omringende molenbiotoop als waardevol onderdeel van het recreatiegebied Het Twiske.
Ook dit jaar stelt de Noord-Hollandse Molenfederatie weer enkele prijzen beschikbaar waarmee personen en/of organisaties, die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het behoud van historische windmolens in onze provincie, in het zonnetje worden gezet.
Foto's van dit evenement. Fotografie: Rob J.J. Over de Linden
Op 28 februari 2024 zijn de subsidies voor de restauratie van 53 rijksmonumenten verstrekt door de provincie Noord-Holland
Dit is het laatste bericht