Gemeenten en Hoogheemraadschappen

Molenbiotoop veiliggesteld in keur HHNK 2016

Op 21 sept. 2016 is door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier de nieuwe keur definitief vastgesteld. In deze keur is niet alleen de bescherming van molenbiotopen opnieuw opgenomen, de regeling is ook verbeterd, dat wil zeggen aangepast aan de richtlijnen van de Vereniging De Hollandsche Molen, zoals die ook door diverse provincies en in bestemmingsplannen worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke reikwijdte van 200 m is verhoogd tot 400 m, en dat binnen die cirkel de 1 op 100 regel van kracht is geworden voor bebouwing en beplanting. Deze regeling geldt voor alle maalvaardige windmolens binnen het gebied van HHNK, dus niet alleen voor hun eigen molens. Een lijst van welke molens het betreft is in de keur opgenomen.
De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft al jaren geleden bij het HHNK aangedrongen op het niet laten vervallen van een artikel over de molenbiotoop, maar de regeling juist aan te scherpen. Wij zijn uiteraard zeer verheugd dat dit is gebeurd.