Missie

Lees meer over de missie van de Noord Hollandse Molenfederatie

Waar staan wij voor

Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie fungeert als een federatie c.q. platform.
De federatie ziet het belang van de bestaande molenstichtingen, die voor een fijnmazigheid van de bestuurlijke molenstructuur in Noord-Holland zorgen.
Wel is er een professionalsering noodzakelijk van deze stichtingen, waar de de federatie behulpzaam bij wil zijn.
Belangenbehartiging van de moleneigenaren en de molenaars staat centraal.
Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie legt de nadruk op de binding van de molenaars aan de molens c.q. de molenorganisaties.
De federatie tracht, namens alle stichtingen, gezamenlijke doelen te realiseren waar alle eigenaren vervolgens hun voordeel mee kunnen doen.

De juridische structuur

Er is gekozen voor een stichting met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De eigenaren van molens zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden de leden van het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn gecombineerd met het Eigenarenoverleg.

Eigenarenoverleg

De Noord-Hollandse Molenfederatie is opgericht om de moleneigenaren te ondersteunen bij de instandhouding van hun bezit. De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen de diverse geledingen van de Noord-Hollandse molenwereld. Om de stem van alle moleneigenaren ook rechtstreeks te horen worden voor de halfjaarlijkse AB-vergaderingen ook alle moleneigenaren uitgenodigd. Zij kunnen daar aangeven waar de Molenfederatie zich voor dient in te zetten en tijdens die vergaderingen kunnen ook leden worden afgevaardigd voor het Algemeen Bestuur.

Voor wie?

Noord-Hollandse molens

Wij helpen moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is. Wij stimuleren molenaars en proberen te bevorderen dat door een ieder goed voor ons cultureel erfgoed erfgoed 'de molen' wordt gezorgd.

Eigenaren en beheerders

Wij helpen de belangen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld (eigenaren en molenaars!) te vertegenwoordigen in de richting van de drie overheidslagen rijk, provincie en gemeenten. Daarbij staat het de eigenaren vrij om zelf contact te leggen met het plaatselijke gemeentebestuur.

Molenaars

De Molenfederatie probeert molenaars in contact te brengen met moleneigenaren die nog een molenaar zoeken. En omgekeerd: als moleneigenaren een molenaar zoeken probeert de federatie beide partijen met elkaar in contact te brengen.

Onderwijs

Bij verschillende molens in Noord-Holland bestaat de mogelijkheid voor scholen om met een groep een bezoek af te leggen. Informeer bij de Molenfederatie via het contactformulier op deze site.

Gemeenten en Hoogheemraadschappen

De Molenfederatie houdt regelmatig overleg met gemeenten om er voor te zorgen dat gemeenten biotoopcirkels in hun bestemmingsplannen opnemen.