Molenaars

De Molenfederatie probeert molenaars in contact te brengen met moleneigenaren die nog een molenaar zoeken. En omgekeerd: als moleneigenaren een molenaar zoeken probeert de federatie beide partijen met elkaar in contact te brengen.

Mensen die molenaar willen worden kunnen daarvoor opgeleid worden door het Gilde van Molenaars afdeling Noord-Holland. Nadat de opleiding met een getuigschrift is afgesloten kan de molenaar aan de slag op een molen.

De Molenfederatie probeert vrijwillige molenaars in contact te brengen met moleneigenaren die nog een vrijwillige molenaar zoeken. En omgekeerd: als moleneigenaren een molenaar zoeken probeert de federatie beide partijen met elkaar in contact te brengen. 

Onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen

De molenfederatie probeert de onderlinge contacten tussen (vrijwillige) molenaars, moleneigenaren, molenbeheerders en bestuurders te verbeteren door jaarlijks voor allen een Noord-Hollandse Molencontactdag te organiseren, waarbij diverse thema’s centraal staan, enkele molenprijzen worden uitgereikt, en een paar molens worden bezocht.

Meer informatie op landelijk niveau: Gilde van Molenaars
Meer informatie op provinciaal niveau: Het bestuur van de afdeling Noord-Holland van het Gilde van Molenaars.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De molenaars, de vrijwilligers, maar ook de bezoekers van een molen vallen, op grond van de Arbo-wet, onder de zorgplicht van de moleneigenaar. De RI&E is een manier om in zes stappen te komen tot een goede arbozorg. De belangrijkste zijn: een inventarisatie van de knelpunten, het bepalen van de prioriteiten en opstellen en periodiek herzien van het plan van aanpak. Eén en ander wordt uitvoerig toegelicht. De vernieuwde RI&E is op 3 januari 2023 van kracht geworden en zal een belangrijke voorwaarde worden bij het aangaan van een brand- en storm verzekering.

Als molenaar kan je de moleneigenaar wijzen op het invullen en actualiseren van de RI &E. De ingevulde RI&E moet aanwezig zijn in de molen.

De RI&E is gratis te downloaden op de website van de Hollandsche Molen.