Publicaties

Dit boek geeft inzicht in de huidige stand van zaken van de molenbiotopen in de provincie Noord-Holland. Het is op 16 oktober 2021 gepubliceerd tijdens de jaarlijkse molencontactdag van de Noord-Hollandse Molenfederatie, o.a. met het oog op het van kracht worden van de Nieuwe Omgevingswet in 2022.
Op 13 juni 2018 verscheen deze brochure, uitgegeven door de Noord-Hollandse Molenfederatie, en overhandigd aan het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkartier (HHNK).
In 2016 verscheen de eerste versie van dit rapport, een tweede druk in 2018. Het is een brochure, uitgegeven door de Noord-Hollandse Molenfederatie.
In maart 2010 heeft de molenfederatie een belangrijp rapport gepubliceerd over de financiële situatie van de molens.