Zonder Wind Draait de Molen Niet

Dit boek geeft inzicht in de huidige stand van zaken van de molenbiotopen in de provincie Noord-Holland. Het is op 16 oktober 2021 gepubliceerd tijdens de jaarlijkse molencontactdag van de Noord-Hollandse Molenfederatie, o.a. met het oog op het van kracht worden van de Nieuwe Omgevingswet in 2022.

Dit boek geeft inzicht in de huidige stand van zaken van de molenbiotopen in de provincie Noord-Holland. Het is op 16 oktober 2021 gepubliceerd tijdens de jaarlijkse molencontactdag van de Noord-Hollandse Molenfederatie, o.a. met het oog op het van kracht worden van de Nieuwe Omgevingswet in 2022.