Informatie voor molenaars

Kennisbank voor molenaars

In het kader van de POM-perikelen en kwaliteitsverbetering (AB-vergadering op 31 maart 2016) heeft een werkgroep van de Molenfederatie een onderzoek gedaan naar teervervangers bij molens. Zie ook bijlage.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor schilderwerk aan molens. De kwaliteit van de voorbehandeling (o.a. reinigen, schuren en gronden) heeft grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit van het schilderwerk. Een goede kwaliteitsborging is vereist om hout en ijzer van molens goed te kunnen conserveren. Daarom heeft een werkgroep van de Molenfederatie een aantal basisregels en praktische tips voor schilderwerk aan molens uitgewerkt.

De molenaars, de vrijwilligers, maar ook de bezoekers van een molen vallen, op grond van de Arbo-wet, onder de zorgplicht van de moleneigenaar. De RI&E is een manier om in zes stappen te komen tot een goede arbozorg. De belangrijkste zijn: een inventarisatie van de knelpunten, het bepalen van de prioriteiten en opstellen en periodiek herzien van het plan van aanpak. Eén en ander wordt uitvoerig toegelicht. De vernieuwde RI&E is op 3 januari 2023 van kracht geworden en zal een belangrijke voorwaarde worden bij het aangaan van een brand- en storm verzekering. Als molenaar kan je de moleneigenaar wijzen op het invullen en actualiseren van de RI &E. De ingevulde RI&E moet aanwezig zijn in de molen. De RI&E is gratis te downloaden op de website van de Hollandsche Molen.