Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De molenaars, de vrijwilligers, maar ook de bezoekers van een molen vallen, op grond van de Arbo-wet, onder de zorgplicht van de moleneigenaar. De RI&E is een manier om in zes stappen te komen tot een goede arbozorg. De belangrijkste zijn: een inventarisatie van de knelpunten, het bepalen van de prioriteiten en opstellen en periodiek herzien van het plan van aanpak. Eén en ander wordt uitvoerig toegelicht. De vernieuwde RI&E is op 3 januari 2023 van kracht geworden en zal een belangrijke voorwaarde worden bij het aangaan van een brand- en storm verzekering. Als molenaar kan je de moleneigenaar wijzen op het invullen en actualiseren van de RI &E. De ingevulde RI&E moet aanwezig zijn in de molen. De RI&E is gratis te downloaden op de website van de Hollandsche Molen.