Brochure “Molens, Traditionele Techniek met Moderne Mogelijkheden”

Op 13 juni 2018 verscheen deze brochure, uitgegeven door de Noord-Hollandse Molenfederatie, en overhandigd aan het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkartier (HHNK).

Voor de dagelijkse bemaling zijn poldermolens (bijna) niet meer noodzakelijk. Maar dat maakt ze nog niet nutteloos. Extra bemalingscapaciteit is voor het hoogheemraadschap altijd nuttig: bij zware regenval (clusterbuien), bij calamiteiten als een gemaal defect is of als de elektriciteit of de elektronische besturing uitvalt. Of gewoon om energiekosten en het milieu te sparen (CO2-reductie). De poldermolens draaien immers op gratis wind.
Door een overeenkomst aan te gaan tussen het hoogheemraadschap en de moleneigenaren, zoals die elders al bestaan, kan een en ander verwezenlijkt worden.