Rapport brandpreventie

In 2016 verscheen de eerste versie van dit rapport, een tweede druk in 2018. Het is een brochure, uitgegeven door de Noord-Hollandse Molenfederatie.

In 2016 verscheen de eerste versie van dit rapport, een tweede druk in 2018. Het is een brochure, uitgegeven door de Noord-Hollandse Molenfederatie. Het bevat zeven hoofdstukken met de volgende onderwerpen: 

  1. Inleiding
  2. Resultaten enquête brandveiligheid
  3. Brandpreventie door de moleneigenaar
  4. Brandpreventie door de vrijwillige molenaar
  5. Brandpreventie door de molenbewoner
  6. Afspraken met de brandweer
  7. Brandpreventie door de gemeente