Noord-Hollandse molens

Wij helpen moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is. Wij stimuleren molenaars en proberen te bevorderen dat door een ieder goed voor ons cultureel erfgoed erfgoed ‘de molen’ wordt gezorgd.

Wij helpen moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is.
Wij stimuleren molenaars en proberen te bevorderen dat door een ieder goed voor ons cultureel erfgoed ‘de molen’ wordt gezorgd.

Enkele activiteiten zijn:

Het jaarlijks organiseren van een molencontactdag

Voor iedereen die bij het molenbehoud is betrokken; eigenaren, beheerders, ambtenaren, molenaars etc. Het ochtendprogramma behandelt telkens een of twee actuele thema’s, en ’s middags worden enkele molens bezocht. De contactdag wordt ieder jaar op een andere locatie gehouden.

Jaarlijkse molenprijzen

Ieder jaar worden op de molencontactdag enkele molenprijzen, bestaande uit een oorkonde en een klein geldbedrag, uitgereikt aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Noord-Holland. Het bestuur van de molenfederatie heeft een jury benoemd die jaarlijks de voorgedragen kandidaten beoordeelt.

Subsidie weidemolens

In 2014 is een bedrag uit het BankgiroLoterij  Fonds door De Hollandsche Molen bestemd voor onderhoud en restauratie van houten en stalen weidemolens. De Molenfederatie behandelt de aanvragen en kent de subsidies toe.

Molenbeschermingszones van watermolens

De Molenfederatie heeft zich in 2014 tot het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewend met een pleidooi om molenbeschermingszones in de keur van het waterschap te handhaven. Lees hier meer over de argumentatie.

Inventarisatie molenbiotoop

In 2006 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie een onderzoek laten doen naar de toestand van alle molenbiotopen in Noord-Holland. Evert-Jan Lameris heeft met behulp van een door hem ontwikkeld computerprogramma objectief de waarde van de biotoop van alle molens kunnen vaststellen. Daaruit bleek dat van de helft van de molens de biotoop is aangetast.
Het rapport is hierbij te downloaden.

Evaluatie financiële situatie van molens in Noord-Holland

In maart 2010 heeft de molenfederatie een belangrijp rapport gepubliceerd over de financiële situatie van de molens. Alle problemen waar eigenaren, zowel stichtingen als verenigingen als particulieren, tegenaan lopen worden geanalyseerd. De rol van provincie, gemeenten en waterschappen wordt belicht. U kunt het rapport hier downloaden.