Noord-Hollandse Molenprijs 2024

Ook dit jaar stelt de Noord-Hollandse Molenfederatie weer enkele prijzen beschikbaar waarmee personen en/of organisaties, die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het behoud van historische windmolens in onze provincie, in het zonnetje worden gezet.

Ook dit jaar stelt de Noord-Hollandse Molenfederatie weer enkele prijzen beschikbaar waarmee personen en/of organisaties, die zich op onderscheidende wijze hebben ingezet voor het behoud van historische windmolens in onze provincie, in het zonnetje worden gezet.

We hopen dat ook de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland weer bereid zal zijn om namens de provincie de winnaar(s) bekend te maken tijdens de Noord-Hollandse Molencontactdag op 5 oktober en de prijs te overhandigen. Die bestaat uit een prachtige oorkonde, ingelijst, en deze keer, vanwege het feit dat het dit jaar  de 25e Noord-Hollandse Molencontactdag is, een geldbedrag van € 500,–. Het drukwerk voor de oorkonde is handgezet en op ambachtelijke wijze verzorgd bij nostalgische boekdrukkerij Ovira Linda, op geschept papier dat gemaakt is in molen De Schoolmeester in Westzaan.

Vele thema’s voor de prijs zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd.

Dit jaar is voor de molencontactdag dus een jubileumjaar. Het is voor de 25e keer dat we deze dag organiseren. En we weten dat er dit jaar meer jubilea gevierd zijn en gaan worden in de molenwereld in Noord-Holland.

 

Dat bracht de jury op het idee om het vieren van het jubileum dit jaar als thema te kiezen voor de Noord-Hollandse Molenprijs. Een jubileum is immers niet alleen leuk voor de molenorganisatie zelf, het is ook bij uitstek een gelegenheid om aandacht bij anderen te vragen voor de molen, zoals de lokale samenleving (de buren), overheden en andere relaties en het publiek in het algemeen. Een jubileum waaraan goed en gericht ruchtbaarheid wordt gegeven en dat gepaard gaat met officiële maar ook leuke activiteiten kan een grotere bekendheid voor de molen en veel goodwill genereren.

Met de keuze voor het thema

Een jubileum vier je met velen

wil de jury het groots vieren van het jubileum stimuleren.

Om te kunnen beoordelen wie van de kandidaten voor de Molenprijs in aanmerking komen wil de jury een uitgebreide beschrijving ontvangen van de activiteiten die in het kader van het jubileum zijn georganiseerd, liefst ruim omlijst met allerlei vormen van beeld en geluid (filmpjes, video’s, foto’s, krantenknipsels, podcasts etc.).   Een mooie presentatie van de jubileumviering levert een plusje op bij de beoordeling. Omdat het ook voor de molencontactdag een jubileumjaar is, kunt u de Noord-Hollandse Molenfederatie om een financiële bijdrage vragen (maximaal € 200,00), als dat helpt om een zo mooi mogelijke presentatie in elkaar te zetten. Dit verzoek dient wel voorzien te zijn van een begroting waaruit duidelijk naar voren komt wat u gaat doen/heeft gedaan om het beschikbare materiaal zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.

Het gaat om jubilea die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024. Uiterste datum van kandidaatstelling is 1 augustus 2024.

De jury bestaat uit Greet Blokker en Dick Jan Braaij (beiden bestuurslid van de Noord-Hollandse Molenfederatie), Aagje Zeeman (voormalig wethouder monumentenzorg en archeologie gemeente Beemster) en Eric Zwijnenberg (alom bekend in de molenwereld en zelf ook molenaar). Zij wordt ondersteund door Gerard van Beusekom als secretaris.

Deze deskundige jury beoordeelt of de inzending past in het thema. Zij kijkt daarbij onder andere naar:

  • De activiteiten die zijn georganiseerd rond het jubileum
  • De PR die gepleegd is om de buitenwereld van het jubileum op de hoogte brengen
  • De mate waarin derden zijn betrokken bij het organiseren van de activiteiten
  • De mate waarin een en ander overdraagbaar is en kan dienen als een na te volgen voorbeeld

Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de omvang van de organisatie: een grote organisatie kan zijn jubileum nu eenmaal grootser en weidser aanpakken als een kleine.

Verder gelden enkele algemene criteria. In hoeverre wordt een bijdrage geleverd aan:

  • het draaien en malen van molens
  • recreatie en toerisme, denk aan het openstellen van de molen en het organiseren van activiteiten voor publiek
  • educatie en kennisoverdracht
  • het enthousiasmeren van jongeren voor molenactiviteiten
  • het behoud van molens in het algemeen.

Bent u of kent u een goede kandidaat voor de Noord-Hollandse Molenprijs 2024? In aanmerking komen de (molen)organisaties die in de gegeven periode een jubileum vieren of gevierd hebben.

U kunt zich opgeven of kandidaten voordragen tot uiterlijk 1 augustus a.s., bij de secretaris van de jury voor de Noord-Hollandse Molenprijs, Gerard van Beusekom, via email g.beusekom@kpnplanet.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard van Beusekom
Secretaris Noord-Hollandse Molenfederatie