Inventarisatie molenbiotoop

In 2006 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie een onderzoek laten doen naar de toestand van alle molenbiotopen in Noord-Holland.

In 2006 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie een onderzoek laten doen naar de toestand van alle molenbiotopen in Noord-Holland. Evert-Jan Lameris heeft met behulp van een door hem ontwikkeld computerprogramma objectief de waarde van de biotoop van alle molens kunnen vaststellen. Daaruit bleek dat van de helft van de molens de biotoop is aangetast.